Impressum

Wettelijke kennisgeving

1. Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Forever VOF
Adres: Kernreactorstraat 24a, 3903LG Veenendaal
Telefoonnummer: +31.643942904
E-mailadres: support@vtight.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 53827570

2. Toepasselijkheid

Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op alle bezoeken aan en bestellingen via onze website.

3. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en software, zijn eigendom van Forever VOF of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze informatie te kopiëren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4. Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist en up-to-date is. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie volledig, accuraat en actueel is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van onze website.

5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze wettelijke kennisgeving is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze wettelijke kennisgeving zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

6. Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid.

7. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze wettelijke kennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer of e-mailadres dat vermeld staat op onze website.